Bakkerij Mantelzorg

Bakkerij Mantelzorg

Hanze Plaza, Groningen
6-10-16, 10:00 - 13:00
×Inschrijven is niet meer mogelijk, de deadline is verstreken op 6-10-16, 10:00.

Bakkerij Mantelzorg: Kennis en ervaringen delen met Humanitas en elkaar

Steeds meer mensen zijn mantelzorger. Velen van hen combineren hun zorgtaken met een baan. Soms gaat dat goed, soms gaat dat heel moeizaam. Veel mantelzorgers raken overbelast, kampen met stress, vallen gedeeltelijk of helemaal uit wat kan leiden tot ‘grijs’ ziekteverzuim. Alle reden om het thema op de HR-agenda te zetten.

Voor werkgevers zijn er verschillende mogelijkheden om te faciliteren dat medewerkers op een gezonde manier werk en mantelzorg kunnen combineren. Naast de (wettelijke) verlofregelingen is het vooral belangrijk om een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur te stimuleren Als directies, leidinggevenden, P&O-ers, collega’s en mantelzorgers zich bewust zijn van de vele flexibele ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers en met elkaar naar werkbare oplossingen zoeken, kan mantelzorg en werk beter gecombineerd worden.

Humanitas en Gemeente Groningen hebben het initiatief genomen om samen op te trekken en een groep van 8 organisaties bij elkaar te brengen om extra te stimuleren en te ondersteunen om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te voeren.

In deze Bakkerij brengen we kennis en ervaringen samen. We horen mantelzorgers vertellen over hun ervaringen, Humanitas presenteert welke ondersteuning zij kunnen bieden, externe partijen laten zien welk trainingsaanbod zij hebben om mantelzorg succesvol te ondersteunen, en Gasunie doet uit de doeken hoe zij vanuit de organisatie mantelzorgvriendelijk te werk gaan.